Liên hệ

Địa chỉ: 72 Đàm Quang Trung - Liên Chiểu - Đà Nẵng

Email: kirastore@gmail.com

Điện thoại: - 0358949680

Website: https://nuochoamini.net